COVAVIS
企業詳細
1605 / 鉱業 / 東証1部

国際石油開発帝石(株)

貸借対照表(B/S)

会計基準
現預金
その他流動資産
固定資産
資産合計
流動負債
非流動負債
負債合計
株主資本
株主資本以外
資本(純資産)合計
負債資本合計
2019/03/31 2019/12/31
Japan GAAP Japan GAAP
2397億 1738億
2180億 2460億
4.336兆 4.43兆
4.794兆 4.85兆
3720億 4015億
1.164兆 1.151兆
1.536兆 1.553兆
2.638兆 2.723兆
6197億 5744億
3.258兆 3.297兆
4.794兆 4.85兆

損益計算書(P/L)

会計基準
売上高
売上原価
販管費
営業利益
当期純利益
2019/03/31 2019/12/31
Japan GAAP Japan GAAP
9714億 1兆
4133億 4247億
721.3億 612.3億
4743億 4986億
967.8億 1246億

キャッシュフロー計算書(C/F)

会計基準
営業CF
投資CF
財務CF
CFの増減
期末残高
2019/03/31 2019/12/31
Japan GAAP Japan GAAP
2386億 2747億
-0.682兆 -0.289兆
4052億 -486億
-364億 -659億
3.258兆 3.297兆