COVAVIS
企業詳細
1840 / 建設業 / 東証2部

(株)土屋ホールディングス

貸借対照表(B/S)

会計基準
現預金
その他流動資産
固定資産
資産合計
流動負債
非流動負債
負債合計
株主資本
株主資本以外
資本(純資産)合計
負債資本合計
2018/10/31 2019/10/31
Japan GAAP Japan GAAP
34.13億 35.7億
67.04億 65.75億
110.6億 110.1億
212.1億 211.8億
70.27億 70.38億
17.36億 17.24億
87.62億 87.63億
125.1億 125.7億
-0.644億 -1.51億
124.5億 124.2億
212.1億 211.8億

損益計算書(P/L)

会計基準
売上高
売上原価
販管費
営業利益
当期純利益
2018/10/31 2019/10/31
Japan GAAP Japan GAAP
250.2億 304.2億
180.8億 224.4億
74.43億 76.25億
-5.1億 3.506億
-4.67億 1.798億

キャッシュフロー計算書(C/F)

会計基準
営業CF
投資CF
財務CF
CFの増減
期末残高
2018/10/31 2019/10/31
Japan GAAP Japan GAAP
-4.55億 6.127億
-2.23億 -3.1億
-3.49億 -1.45億
-10.3億 1.57億
124.5億 124.2億