COVAVIS
企業詳細
1865 / 建設業 / 東証1部

青木あすなろ建設株式会社

貸借対照表(B/S)

会計基準
現預金
その他流動資産
固定資産
資産合計
流動負債
非流動負債
負債合計
株主資本
株主資本以外
資本(純資産)合計
負債資本合計
2018/03/31 2019/03/31
Japan GAAP Japan GAAP
215.9億 241.1億
742.2億 723.1億
129.1億 138.5億
1087億 1103億
345.9億 341.6億
89.03億 86.93億
434.9億 428.5億
648.1億 669.3億
4.17億 4.76億
652.3億 674.1億
1087億 1103億

損益計算書(P/L)

会計基準
売上高
売上原価
販管費
営業利益
当期純利益
2018/03/31 2019/03/31
Japan GAAP Japan GAAP
1534億 1525億
1372億 1364億
85.52億 93.46億
76.63億 67.01億
53.52億 40.97億

キャッシュフロー計算書(C/F)

会計基準
営業CF
投資CF
財務CF
CFの増減
期末残高
2018/03/31 2019/03/31
Japan GAAP Japan GAAP
-27.2億 51.04億
-14.8億 -4.73億
-20.2億 -21.1億
-62.3億 25.22億
652.3億 674.1億